Privacy verklaring

Privacy verklaring De Werkplaats

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De Werkplaats neemt jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom. Heb je vragen of wil je een van je rechten uitoefenen, kan je contact opnemen met ons via info@noorchristoph.nl

Wie zijn wij? 

De Werkplaats
Noor Christoph
Westzaan

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Als je contact met ons opneemt via onze website, verzamelen we jouw naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen en bewaren deze tot maximaal 2 jaar na het laatste contact dat we met jou hebben gehad.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken we jouw (voor)naam en e-mailadres met jouw toestemming. Wij gebruiken deze gegevens enkel om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Dit doen we net zolang tot je je uitschrijft.

Als het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om extra persoonsgegevens te verwerken, dan slaan wij deze niet op als dat niet nodig is. Mochten we deze gegevens wel opslaan, dan bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als je reageert op een bericht op een van onze social media accounts, verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, profielfoto en eventuele gegevens die je zelf in je reacties verstrekt. Deze reacties blijven staan totdat je ze zelf verwijdert of bij ons een verzoek indient om ze te laten verwijderen.

Wij verzamelen informatie over het gebruik van de website. Dit doen wij geanonimiseerd. Hierbij worden dus geen persoonsgegevens verwerkt.

Tijdens lessen of optredens kunnen wij foto’s of video’s maken, die wij gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij doen dit nooit zonder jouw voorafgaande toestemming. Als je geen toestemming geeft, maken of gebruiken wij geen beeldmateriaal waarop jij te zien bent. 

Als er online lessen of workshops gegeven worden, zullen we je via je e-mailadres een link toesturen voor een online-sessie met een nader te bepalen tool. De lessen en/of workshops kunnen worden opgenomen. Wij doen dit enkel met jouw voorafgaande toestemming. Deze toestemming zal aan het begin van de les of workshop worden gevraagd. 

Als je extra persoonsgegevens aan ons verstrekt buiten de persoonsgegevens waar wij expliciet om vragen in het kader van de hierboven genoemde doeleinden, zullen wij deze waar mogelijk niet opslaan en verder verwerken. Als deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van onze dienstverlening aan jou, bijvoorbeeld omdat ze invloed hebben op de lessen en/of workshops die je bij ons volgt of als wij rekening moeten houden met specifieke persoonlijke omstandigheden, zullen wij deze gegevens opslaan voor de duur van de overeenkomst die wij met elkaar aangaan.  

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij verstrekken in principe geen gegevens van jou aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben gesloten of een wettelijke plicht ons hiertoe noodzaakt. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van een aantal partijen die de volgende diensten leveren:

  • Versturen van nieuwsbrieven

  • Hosting van de website en e-mailverkeer

  • Boekhouder voor de financiële administratie

  • Facturatiesysteem om facturen te verzenden

  • Google Forms voor online vragenlijsten

Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers. Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden.

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt of als er andere waarborgen zijn.

Voor online lessen maken wij gebruik van een nader te bepalen tool. Deze tool (bijvoorbeeld Zoom of Teams) treedt zelf op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Raadpleeg hun privacy verklaring voor meer informatie over welke gegevens van jou worden verwerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Je kan cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser. Indien je dat doet, kunnen wij niet garanderen dat de website nog volledig werkt of juist weergegeven wordt.

Wij maken gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Daarnaast houden wij bij hoe bezoekers onze website gebruiken via Google Analytics en een Facebook pixel.

De social media iconen op onze website linken door naar onze social media profielen, maar plaatsen zelf geen cookies via onze website. Wanneer je op zo’n link klikt en doorgestuurd wordt naar een social media platform, kan het zijn dat dit platform cookies plaatst. Lees hiervoor de cookieverklaring van het betreffende platform.

 

Beveiliging van gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij gebruik van beveiligde verbindingen en niet van openbare WiFi-netwerken. Onze website is met een SSL-certificaat beveiligd. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren. 

 

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

  • Het recht op inzage in de gegevens die we van jou hebben;

  • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;

  • Het recht om gegevens te laten verwijderen;

  • Het recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;

  • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@noorchristoph.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Als je verzoek buitensporig of zeer complex is hebben wij langer de tijd om aan je verzoek te voldoen. Wij zullen je dit in voorkomende gevallen laten weten.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de diensten die wij op dit moment aanbieden. Mochten wij in de toekomst extra diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens verwerkt worden, dan zal deze privacyverklaring gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

Copyright 2021 – 2022 Noor Christoph | Site gemaakt door Noor Christoph & Klokwerk-Design | Privacy-verklaring

Bekijk mij, lees mij, en volg mij op: